Stichting RECER

Geeft gevraagd en ongevraagd advies 

 

 Bestuur:

Voorzitter:
Gert Kant 

Bestuurslid:
Willem van Mierlo

Bestuurslid:
Bram van Marrewijk

Bestuurslid:
Jos van der Knaap 

Projectbegeleiding:
Flip van der Eijk

Stichting RECER heeft tot doel het formuleren van visies en het stimuleren en ondersteunen van initiatieven op het gebied van:

R
uimte

Economie

Cultuur

Ecologie

Recreatie


 

Midden-Delfland vanuit ondernemers- perspectief
Op naar een vitaal, circulair, innovatief & bijzonder landschap als integraal onderdeel van de MRDH. Opdrachtgever RECER Uitvoerder Plein06
MD_VanuitOndernemersperspectief_30062017.pdf (6.46MB)
Midden-Delfland vanuit ondernemers- perspectief
Op naar een vitaal, circulair, innovatief & bijzonder landschap als integraal onderdeel van de MRDH. Opdrachtgever RECER Uitvoerder Plein06
MD_VanuitOndernemersperspectief_30062017.pdf (6.46MB)